termální voda

Termální voda z přírodních léčivých pramenů vyvěrajících ve Velkých Losinách se řadí mezi nejkvalitnější sirné termální vody v České republice. Je známa především díky velkému množství sirných sloučenin, minerálů a dalších prvků důležitých pro lidské zdraví. Patří mezi ně např. vápník, draslík, sodík, křemík, železo, zinek nebo fluor. Není proto divu, že léčivé účinky losinské termální vody jsou využívány po staletí. V Termálních lázních Velké Losiny pomáhá při léčbě nejen kožních, ale také pohybových, oběhových a neurologických onemocnění. A díky dermokosmetickým produktům značky THERMELOVE® je nyní možné dopřát si její blahodárné působení na pokožku také doma.

K objevení účinků zdejších přírodních sirných pramenů se vztahuje lidová pověst zaznamenaná v polovině 16. století Tomášem Jordánem z Klausenburku, lékařem a balneologem, který zkoumal účinky pramenů a minerálních vod na území Moravy: "Sedlák nějaký churavého koně, hubeného a od vředů a prašivosti již téměř uschlého vyhnal, neb se mu nevidělo jeho déle v domě chovati a trpěti, aby se jiní od něho nakazili, anobrž i píce jemu již dáváno nebylo. A proto ten kůň jsa tu na louky blízké vyhnán, náhodou přišel do té hlubiny neb louže, a tu upadl, a tři dni ležel, až potom pomocí té vody, váleti se v tom blátě počal, potom ven vyskočil a na těch lukách se pasa, po kolikás málo dnech, napiv se snad (jakž k pravdě podobné jest) také té vody, kůže nové nabyl a prašivosti pozbyl. A jsa tak uzdraven, v nenadále, neb již domnění bylo, že jest ode psův a zvěří roztrhán a sežrán, již vděčnejší host, k svému starému pánu se navrátil. Odtud té vody užívati se počalo."

Charakteristika pramenů

Na území Velkých Losin vyvěrá 5 přírodních pramenů - obecně je lze charakterizovat jako sirné prosté teplice a sirné studené prameny. Nejznámějším a nejvyužívanějším losinským termálním pramenem je pramen Žerotín, který je zdrojem přírodní termální slabě mineralizované sirné vody. Vyvěrá z hloubky 1000 metrů uprostřed lázeňského parku. Typický pro ni je zvýšený obsah sirovodíku a také vyšší teplota, která na povrchu při vývěru dosahuje 36°C. Je přitom jedinou prostou sirnou termální vodou v České republice dosahující této teploty.

V lázeňském parku v dřevěném altánku nedaleko Termálního parku vyvěrá studený sirný pramen Karel, který je pitný a je bohatý zejména na vápník, sodík, hořčík, draslík a železo.

Složení všech pramenů, teplých i studených, je téměř shodné, což vypovídá o jejich společném původu. Nejvýznamnějším léčivým prvkem je hydrogensulfid HS (sirovodík) - v množství 3,3 mg/l, což řadí sirné vody v Termálních lázních mezi nejkvalitnější v České republice.

Využití sirné termální vody

V případě termální sirné vody z lázní Velké Losiny se jedná o velmi cenný typ léčivé minerální vody, která byla díky svému unikátnímu složení uznána jako přírodní léčivý zdroj. K léčebným účelům je ostatně využívána již od 16. století.

V současnosti se termální sirná voda z pramene Žerotín využívá v lázních k léčebným koupelím a k napájení všech bazénů včetně termálního parku THERME LOSINY. Je indikována k léčbě kožních, pohybových, oběhových a neurologických onemocnění. Tato termální voda přispívá k relaxaci svalstva, ohebnosti kloubů a uvolňuje spasticitu končetin. V souvislosti s kožními onemocněními je vhodná k léčbě lupénky, ekzémů, akné a nejrůznějších chronických kožních problémů. Sirná termální voda napomáhá ke zmírnění svědění a zklidňuje podrážděnou pokožku. Přirozeně ji hydratuje a doplňuje minerály. Na této unikátní termální vodě je také založena sirná dermokosmetika THERMELOVE® a jedním z hlavních produktů je přímo termální voda ve spreji, která přispívá k péči o normální i problematickou pleť. Díky praktickému balení je možné ji kdykoliv použít jako příjemné osvěžení a k hydrataci pleti během horkých letních dnů. Je vhodná i pro děti již od narození.

Přesná charakteristika termální vody z lázní Velké Losiny

Přírodní slabě mineralizovaná uhličitano-sodná sirná voda, termální, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny metakřemičité, hypotonická.

Zdroj obsahuje:*

Kationty: sodík 69,7 mg/l, vápník 1,1 mg/l, draslík 0,7 mg/l, Anionty: uhličitany 56 mg/l, sírany 23,9 mg/l, fluoridy 5,4 mg/l, chloridy 12,5 mg/l a dále pak nízké hladiny celé řady minerálů a mikronutrientů jako je: hořčík, železo, zinek, selen, jodidy, bromidy, forsforečnany... Hydrogensulfid: 3,3 mg/l Titrovatelná síra: 3,4 mg/l

*výtah z analýzy přírodního léčivého zdroje Žerotín č. 73278/2020

 

 Termální voda z lázní Velké Losiny

 

Zajímají Vás produkty s termální vodou?

THERMELOVE - ZÁKLADNÍ ŘADA s TeRmÁlNÍ VODOU

THERMELOVE - S TERMÁLNÍ VODOU A SÍROU NA PROBLEMATICKOU POKOŽKU